Enklere og billigere å ta lappen for tung MC

Nye regler gjør det lettere og rimeligere

Mye har skjedd rundt det å ta lappen for motorsykkel de siste 60 årene, og det skal vi være glade for. Opplæringen er blitt bedre og de ferske MC sjåførene er blitt sikrere sjåfører.
Ok, det var billigere og gikk kjappere før i tida. Kanskje litt vel kjapt? For 40-50 år siden kunne du ta førerkort for lett motorsykkel som 16 åring og så gikk dette automatisk over til å gjelde for tung motorsykkel den dagen du fylte 18.
Sånn er det heldigvis ikke lenger. Nå skal alle gjennom en grundig opplæring, både praktisk og teoretisk, før de får sette avgårde ut i trafikken på drømmesykkelen.

Minstealder 24 år for direkte erverv

Skal du ta lappen for tung motorsykkel klasse A? Uten at du har førerrett (sertifikat) for lett motorsykkel eller bil fra før? Dette kalles «direkte erverv», og her gjelder en minstealder på 24 år. Du må altså være 24 år for å ta lappen for tung motorsykkel hvis du ikke allerede har førerrett for bil eller lett motorsykkel.

Raskeste veien til målet: Trinnvis erverv

Den raskeste veien til målet – å få førerrett for tung motorsykkel klasse A – er via såkalt «trinnvis erverv». Trinnvis erverv er den beste metoden for deg som tok førerkort for mellomtung motorsykkel, klasse A2, da du var 18 år. Den dagen du fyller 20 år har du da allerede 2 års MC-erfaring, og trenger bare et kurs på 7 timer hos en trafikkskole for å få førerrett for tung motorsykkel klasse A. Dermed kan du kjøre tung MC fra du er 20 år, og slippe å vente til du fyller 24.
Dette er en god og praktisk løsning fra myndighetene. Fire hele år spart ved å ta lappen for mellomtung motorsykkel når du er 18!

Share this: